Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til nyhetsoversikt

Internasjonal «Cool planning» av nye Kristiansand!

27. juni 2018

Innbyggerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand inviteres til «Cool planning-arrangementer» 24.- 28. september. Da kommer 80 nasjonale og internasjonale studenter og planleggere til workshop på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen.

24.- 28. september vil det yre av unge planleggere fra hele verden i Søgne, Songdalen og Kristiansand. 60 masterstudenter fra NMBU på  Ås, og 20 planlegger fra Kina, India, Hong Kong, Tyrkia, Abu Dhabi, Romania, Nigeria, Brasil, Russland, Sør-Afrika, USA, England, Filippinene og Tunisia kommer til «Cool planning New Kristiansand».

Inviterer til åpne arrangementer
– Vi inviterer til åpne arrangementer og foredrag for innbyggerne på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen, forteller prosjektleder Christina Rasmussen.

– Tirsdag til fredag blir det Urban Lounge på Teateret på kveldene. Onsdag 26. september blir det Urban Lounge også i biblioteket på Tangvall og på kommunehuset på Nodeland. Hit håper vi mange vil komme for å treffe studenter og internasjonale gjester, og delta på «internasjonalt kaffeslabberas». Det blir musikk, program og et hyggelig uformelt treffsted fra kl 19.00. Fredag 28. september avsluttes workshopen med blant annet hilsen fra Camilla B. Dunsæd, rådmann i nye Kristiansand fra 2020, forteller Rasmussen.

– Dette er spennende og setter virkelig utviklingen av nye Kristiansand på kartet. Her kommer «verden til oss, sier leder for By- og samfunnsenheten, Knut Felberg, som har tatt initiativet til prosjektet. – Kommunesammenslåingen gir oss en ny utfordring i hvordan vi kan utvikle en polysentrisk by med de tre nåværende kommunesentra; Tangvall, Nodeland og Kvadraturen.

– Dette er bra. Vi må tenke nytt i vår nye kommune. Det blir spennende å se hva unge planleggere fra hele verden kan foreslå med et friskt blikk sett utenfra, sier Ragnar Evensen, teknisk direktør for nye Kristiansand.

Samarbeid med Søgne og Songdalen
"Cool planning" har fått en trekant i designet som illustrerer samarbeidet mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand. Her demomnstrert ved fv Vibeke Wold Sunde, Thor Skjervrak og Christina Rasmussen fra de tre kommunene.

Workshopen skjer i samarbeid med kommuneplanleggerne i Søgne og Songdalen kommune, som åpner dørene for arrangementer i sine kommunehus.

– Vi er på vei til å bli en ny kommune og det er spennende å allerede nå kunne jobbe sammen for å skape gode sentrumsområder som utfyller hverandre, sier Vibeke Wold Sunde, fagleder for plan i Søgne kommune.

– Dette er et prosjekt vi har store forhåpninger til. I arbeidet med å skape en ny kommune er det også viktig å tenke nytt. En polysentrisk bystruktur som legger til rette for vekst og utvikling på Nodeland og Tangvall, i tillegg til Kvadraturen, er derfor av stor interesse for oss, sier Thor Skjevrak, kommuneplanlegger i Songdalen kommune.

En polysentrisk by er en by med flere sentre.

«Cool planning»
– Cool planning er tittel på workshopen som er en del av en etterfølgende verdenskongress for ISOCARP i Bodø. Vi har derfor valgt å behold den engelske tittelen med tanke på at dette er et internasjonalt arrangement med gjester fra hele verden, forteller Rasmussen. – Ordet «cool» beskriver ikke bare noe gøy, men at fokus er rettet mot framtida, bærekraft og klima.

– "Cool planning New Kristiansand" har en egen nettside hvor informasjon og program legges ut etter hvert som det er klart.
Følge oss gjerne også på FB og Instagram, oppfordrer Rasmussen.

Synergimuligheter med polysentriske bysentra

Det er ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, som legger sin workshop for unge planleggere, Young Planning Professionals’ workshop, til nye Kristiansand i uke 39. Oppgaven til planleggerne er bærekraftig utvikling av den nye kommunen, og synergimulighet rundt de tre bysentra. Planleggerne skal undersøke hvordan en polysentrisk by med tre bysentra på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen kan utvikles.

Om ISOCARP workshop Kristiansand

Om ICOCARP verdenskongress i Bodø

Arkitektur og byform i utvikling
De 60 masterstudentene ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet, NMBU, ved Institutt for by- og regionalplanlegging på Ås, skal bruke nye Kristiansand som studieområde i kurset "Arkitektur og byform i utvikling". Det er professor Elin Børrud ved NMBU som leder arbeidet her.

Kontakt
Knut Felberg, leder By- og samfunnsenheten, mobil 928 40 531
Rådgiver Christina Rasmussen, By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, mobil: 401 65 176
Vibeke Wold Sunde, fagleder for plan i Søgne kommune, mobil: 997 66 173
Thor Skjevrak, kommuneplanlegger Songdalen kommune, mobil:  932 85728