Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til nyhetsoversikt

Rådgiver Christina Rasmussen og leder By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune ser fram til å være vertskap for en workshop for 80 nasjonale og internasjonale planleggere i uke 39. Oppgaven er å se hvordan vi kan utvikle tre gode sentra i Nye Kristiansand, sier Felberg. Foto: Ragna Marie Henden

Internasjonal byplanlegger-workshop for nye Kristiansand

27. juni 2018

- 80 unge nasjonale og internasjonale byplanleggere kommer på workshop i Kristiansand for å se hvordan nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra, forteller Knut Felberg, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand.

ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, legger sin workshop for unge planleggere (Young Planning Professionals’ workshop) til nye Kristiansand i uke 39. Oppgaven er bærekraftig utvikling av den nye kommunen og synergimulighet rundt de tre bysentra. Planleggerene skal undersøke hvordan en polysentrisk by med tre bysentra på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen kan utvikles.

Workshop i Kristiansand

Hit kommer også 60 masterstudenter ved NMBU fra Institutt for by- og regionalplanlegging på Ås (Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet). De skal bruke Nye Kristiansand som studieområde i kurset Arkitektur og byform i utvikling.

- Dette er spennende og setter virkelig utviklingen av nye Kristiansand på kartet, sier leder for By- og samfunnsenheten, Knut Felberg. Kommunesammenslåingen gir oss en ny utfordring i hvordan vi kan utvikle en polysentrisk by med tre bysentra; Tangvall, Nodeland og Kvadraturen.

- Workshop og faglig program i uke 39 vil være en unik mulighet for samarbeid og kunnskapsdeling, både lokalt blant innbyggere og profesjonelle, men også nasjonalt og internasjonalt gjennom samarbeid med NMBU og ISOCARP.  Prosessen vil gi økt kunnskap om by- og tettstedsutvikling til kommunene, planmiljø og konsulentbransjen, lokalsamfunnet, og bidra som eksempel på prosesser rundt kommunesammenslåing, sier Felberg. – Resultater fra arbeidet skal brukes videre som innspill til kommuneplanarbeidet for nye Kristiansand.

Samarbeid Søgne og Songdalen

Workshopen skjer i samarbeid med kommuneplanleggerne i Søgne og Songdalen kommune.

- Vi er på vei til å bli en ny kommune og det er spennende å allerede nå jobbe sammen for å skape gode sentrumsområder som utfyller hverandre, sier Vibeke Wold Sunde, fagleder for plan i Søgne kommune.

- Dette er et prosjekt vi har store forhåpninger til. I arbeidet med å skape en ny kommune er det også viktig å tenke nytt. En polysentrisk bystruktur som legger til rette for vekst og utvikling på Nodeland og Tangvall, i tillegg til Kvadraturen, er derfor av stor interesse for oss, sier Thor Skjevrak, kommuneplanlegger i Songdalen kommune.

Workshop og fagprogram i uke 39

Prosjektet fra 24.- 29. september omfatter en ukes intens workshop, faglig program og arrangementer som setter nye Kristiansand i rampelyset. Workshopen har som formål å gi innbyggere og lokale eksperter muligheten til å reflektere og drøfte rundt tema bysentrum og tettsted, den lokale egenarten og synergimulighetene mellom de tre bysentra.

Workshop som del av verdenskongress i ISOCARP

The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) er en global forening for erfarne profesjonelle planleggere. Organisasjonen ble grunnlagt I 1965, og samler erfarne og høyt kvalifiserte planleggere i et internasjonalt nettverk.

- ISOCARPs verdenskongress legges i år til Bodø, og workshopen i Kristiansand er et forprosjekt til verdenskongressen, hvor deltakerne reiser etter besøket på Sørlandet. Det er stort at verdenskongressen legges til Norge, og med en egen workshop i Kristiansand, sier Felberg.

Engasjere innbyggere

- Målet med workshopen er også å skape et bredt engasjement, og begeistre lokalt rundt den fremtidige kommunen. Her skal vi bygge grunnlag for fremtidig medvirkning og innbyggerdialog, forteller rådgiver Christina Rasmussen, som er koordinator for prosjektet.

– Vi skal få frem positive og bærekraftige scenarier for polysentrisk bysenterutvikling med Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Og med 80 masterstudenter og internasjonale planleggere med høy kompetanse og nyeste kunnskap i bagasjen, håper vi å få gode innovative innspill til fremtidig kommuneplanarbeid.

- Polysentrisk by betyr en by med flere sentre, forteller Felberg. – Med kommunesammenslåingen Kristiansand, Søgne og Songdalen vil sentrumsstrukturen for Kristiansand trekkes mer mot vest. Dette forsterkes også ved bygging av ny E39 mot Mandal, som vil bidra til at vi kan kjøre fra Kristiansand til Mandal på om lag 20 minutter. Samme tidsavstand som i dag til Lillesand.

Befaring 20. og 21. mars

20 og 21. mars kom professor Elin Børrud fra NMBU og  Young Planning Professionals’ workshop ansvarlig fra YPP, professor Zeynep Gunay, fra Istanbul tekniske universitet, til Kristiansand, for befaring og planlegging av workshopen.