Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til nyhetsoversikt

Hva er det med Kristiansand? Tema for en dag med forelesninger fra fv: Christina Rasmussen, Kristiansand kommune, en student, Erling Dokk-Holm og professor Elin Børrud ved NMBU.

Hva er det med Kristiansand?

13. september 2018

Masterstudenter ved NMBU på Ås forbereder seg til workshop i Kristiansand, Søgne og Songdalen. En hel dag med foredrag og panelsamtale om Kristiansand med blant annet Erling Dokk-Holm, torsdag 13. september.

Forelesning v/ professor Elin Børrud, NMBU.
Byutvikling – top down/ bottom up. Byplanhistorisk perspektiv.

Forelesning v/ statsviter og førsteamanuensis Erling Dokk-Holm
Hvorfor ble Kristiansand kåret til vinner av Statens pris for Attraktiv by 2018?

Forelesning v/ Christina Rasmussen, Kristiansand kommune:
Kristiansand, Sogndalen og Søgne – fortid, nåtid, fremtid

Panelsamtale: Stedskvalitet og utfordringer i nye Kristiansand?
Her deltok også Gustav Try utflytter fra Søgne, og Ingjerd Solfjeld utflytter fra Sogndalen.

 

Foredragene for studentene er en del av kurset "Arkitektur og byform i utvikling" ved NMBU som høsten 2018 har tematikken "COOL planning - inne/ute - urbane overganger", og er en del av prosjektet "Kristiansand dobbel + ". I løpet av kurset deltar studentene på workshop i Kristiansand, arrangert av YPP, Young Professional Planners, 24. - 28. september.

Mer informasjon her.

Erling Dokk-Holm Christina Rsmussen Christina Rasmussen