Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til nyhetsoversikt

Grand finale for Cool planning in new Kristiansand

29. september 2018

Fredag 28. september kl 18.00 avsluttet Cool planning in New Kristiansand med utstilling og presentasjoner på Teateret i Kristiansand. 80 planleggere og studenter har jobbet intensivt fra 24.til 28. september med å lage forslag til smarte løsninger for bysentra på Nodeland, Tangvall og i Kvadraturen.

NYE KRISTIANSAND
Programrådgiver Kjell Sverre Langenes i nye Kristiansand "åpnet" avslutningsarrangementet. Han har fulgt prosjektet fra starten og synes resultatet var blitt meget bra. Langenes takket 80 "gratis konsulenter" for innspill og gode ideéer for å gjøre nye Kristiansand til en enda mer attraktiv kommune. - Studenter og planlegger har satt seg godt inn i situasjonen på kort tid, og ikke minst snakket med innbyggere og fått innblikk i hva de tenker. Innbyggerdialog er også et viktig satsingsområde for nye Kristiansand, sa Langenes i sin hilsen.

Fra profesjonelel planleggere og studenter fikk nye Kristiansand gode forslag om alt fra bedre stier rundt hele Odderøya, bedre skilting i Kvadraturen til kollektivtransport som tog, buss og ferje. Bysentrum med mer grønt og utvikling av havneområdet var blant mange innspill. Mange mente det var lagt mest tilrette for biler i regionen, og savnet gode kollektivtilbud med fasiliteter på knutepunkter. De foreslo gode digitale løsninger med en samleapp med informasjon om alle kollektive tilbud i kommunene.

På Nodeland ble det anbefalt å satse på et publikumsbygg for togstasjon og buss med en kafé. Dette hadde studentene fanget opp som etterspurt blant de unge. Her så planleggerne også store muligheter i å utvikle tilbud og traséer rundt elva, og legge bedre til rette for aktiviteter og tilbud spesielt for unge. Hyppigere togavganger mellom Nodeland og Kristiansand stod også på lista.Toget tar 9 minutter mens busstilbudet var testet av studentene og tok nærmere 40 min med bytte underveis.

På Tangvall så planleggerne muligheter for økoturisme og utnytte egenprodusert mat i området. Bedre tilrettelagt kollektivtransport og et attraktivt sentrum med mer tilbud for unge, og med gode fasiliteter i tilknytning til kollektivtilbudet ble nevnt. Elva i Søgne ble også her fremehet som et satsingsområder. Kystlinja langs Kristiansand og Søgne ble også anbefalt å satse mer på, og tilby kollektiv båttransport mellom Kvadraturen og Søgne.

ISOCARP
Fra ISOCARP hilste president i ISOCARP YPP, Zeynep Gunay, og president i ISOCARP Martin Dubbeling og veileder og tidligere visepresident Zeynep Enlil. - Vi er godt fornøyd workshopen her i Kristiansand, alt har vært topp, sa Zeynep Gunay. - Vi er også fornøyd med resultatene fra workshopen. Det er et høyt nivå på våre unge planleggere som har levert gode arbeider. Nå er det spennende om nye Kristiansand ønsker å ta til seg og gjennomføre noen av forslagene som er kommet fram her, sier Gunay. Planleggernes arbeid blir nå presentert på ISOCARPs verdenskongress i Bodø, 1.- 5. oktober.

NMBU
Fra NMBU på Ås takket professor Elin Børrud, sammen med sine veiledere Anja Standal og Martin Rasch Ersdal. Børrud er leder for masterstudiet som har nye Kristiansand som case i løpet av 2018/2019. - For oss har dette vært en god start på studiet om nye Kristiansand, sa professor Elin Børrud ved NMBU, som har hatt 59 studenter som har jobbet sammen med planleggerne. Vi gleder oss til prosessen videre. Vi kommer også ned til Kristiansand våren 2019, forteller Børud, som har sett gode samarbeid og synergier mellom studenter og profesjonelle planleggere. Mer om NMBUs studieopplegg rundt nye Kristiansand her.

Arrangementet ble ledet av prosjektkoordinator Christina Rasmussen som fikk ros fra alle deltakere for meget godt arrangerte dager. Rasmussen har sammen med leder for plan i Søgne kommune Vibeke Wold Sunde og kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen kommune, utgjort prosjektgruppa. Knut Felberg, leder for by - og samfunnsenheten i Kristiansand kommune har vært prosjektleder. - Studenter og planleggere har vært dyktige til å sette seg inn i våre lokale utfordringer. Med friske øyne utenfra har de kommet med mange gode innspill og idéer til utvikling av sentrene på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen, sier Felberg. Han er initiativtaker til å få ISOCARPs workshop til Kristiansand, som arrangeres for første gang i Norge.

UTSTILLING
Postere fra hver av workshop-gruppene var utstilt i 2. etasje på Teateret fredag 28. september. Disse presenteres videre i en rullerende utstilling fra 8. oktober på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Mer om utstillingen her.

Her kan du se bilder fra avslutningsarrangementet med presentasjoner.
Hele presentasjonene legges også inn her etterhvert.

Foto: Ragna Marie Henden

Elin Børrud, Anja Standal og Martin Rasch Ersdal fra NMBU Zeynep Gunay Zeynep Enlil Martin Dubbeling