Logo

24.–28. september 2018

Logo

24.–28. september 2018

Tilbake til oversikt

Kristiansand dobbel + Workshop NMBU LAA350

Dato/tid:
Mandag 24. september
Tirsdag 25. september
Onsdag 26. september
Torsdag 27. september
Fredag 28. september
Sted: Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kurset "Arkitektur og byform i utvikling" ved NMBU har høsten 2018 tematikken "COOL planning - inne/ute - urbane overganger", og er en del av prosjektet "Kristiansand dobbel + ". Som en del av kurset deltar studentene på workshop i Kristiansand, arrangert av YPP, Young Professional Planners.

Studenter ved masterstudiet deltar på kurset som ser på helårsbruken av det offentlige rom. Fokuset  blir enda mer på de urbane overgangene, både mellom by og landskap, bygning og byrom, ute og inne, privat og offentlig.

Om kurset på NMBU

Kristiansand dobbel + henspeiler på kommunesammenslåingen av Songdalen, Søgne og Kristiansand. På kurset jobbes det spesielt med de tre kommunesentraene Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Spørsmålet er hvordan disse tre sentrene kan utvikles til dynamiske, bærekraftige møteplasser.

Studieområdet er den polysentriske nye Kristiansand kommune. Når Kristiansand, Sogndalen og Søgne kommuner slås sammen i 2020, vil de tre tidligere kommunesentraene få nye roller. Det er ingen hemmelighet at kommunesammenslåinger skaper usikkerhet og frykt i befolkningen for at tidligere kommunesentra blir «spist opp» av den største kommunen. Oppdraget i dette kurset er å utforske hvordan utbyggingsmuligheter i disse sentrumskjernene kan styrke stedenes rolle og bidra til en økt bruk og økt lokalt engasjement. Hvis disse tre sentraene (og kanskje andre) vil utgjøre en polysentrisk by, hvordan kan disse sentraene utfylle og styrke hverandre? Og styrke den nye kommunens konkurranse- og tiltrekningskraft?

Med utgangspunkt i Kvadraturen i Kristiansand, Nodeland og Tangvall skal studentene arbeide i tverrfaglige grupper med problemstillingen og utforske disse tre stedenes nye potensial i et komplementært perspektiv. Gruppene skal utforske utviklingsmuligheter på enkelttomter i tettstedet.

Kurset gir teoretisk kunnskap om og kompetanse til å drøfte:

  • Utvikling og endring av arkitektur og byform.
  • Omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse
  • Bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter.

Det lages en felles kursrapport som skal gi innspill til visjoner og strategier for nye Kristiansand kommune.

Kursansvarlig er professor Elin Børrud, og medvirkende lærere er Anja Standal og Martin Rasch Ersdal.

Her kan du lese mer om kurset.